Ülkemiz sahip olduğu farklı iklim özellikleri ve toprak yapıları ile meyve yetiştiriciliğine son derece uygun bir yapıya sahip olup bu özelliklerinden dolayı birçok meyve türünde üretim miktarı ve üretim alanlarında dünyada, ilk sıralarda yer almaktadır. Bunun bilincinde olan “AGRO-BENE  FİDANCILIK” sahip olduğu 15 yıllık tecrübe ve bilgi birikimi ile farklı ekolojik bölgelerimize uygun anaçlara aşılı meyve türlerine ait standart ve sertifikalı meyve fidanı üretmektedir.

Ülkemizde, Tarımda kaliteli ürün yetiştirme yönünde sorumluluk bilincinin artmasına bağlı olarak, organik tarımın özellikle ihraç ürünlerindeki ticari anlamı değer kazanmıştır. Bu gelişim yüksek kalitede Organik Kökenli Bitki Besleme Ürünlerine (OKBBÜ) talep oluşturmuştur. Bu talebin karşılanmasına yönelik yerli OKBB üreticilerinin çalışmalarındaki ciddi yetersizlik ,oluşan pazar açığının yabancı üreticilerin eline geçmesine yol açmıştır. İthal ürünlerin yüksek satış maliyetleri çiftçimizin rantabilitesini düşürmekle birlikte, ithal OKBBÜ ülkemizde çok çeşitlilik gösteren coğrafik farklılıklardan dolayı toprak, arazi ve iklim değişkenlikleri karşısında istenilen verimliliği sağlayamamıştır. Tarım sektöründe uzun yıllara dayanan tecrübemizin yanında yaptığımız piyasa ve pazar araştırmaları neticesinde özellikle OKBBÜ ülkemizde önümüzdeki yıllarda önemini daha da arttıracağı beklentisi içerisindeyiz. Çiftçinin rantabilitesini arttıracak, ülkemizin farklı tarımsal koşullarına uyum sağlayabilecek, rekabet gücü yüksek ve yerli üretime dayalı işletme prensibiyle yatırım yapma zorunluluğunu kendimizde görmekteyiz.

Firmamız Almanya’da Dresden kentindeki Fakultät Landbau und Landespflege der Hochschule für Technik und Wirtschaft Üniversitesinde ürünlerimizin bitki gelişimi ve verimliliği üzerine etkilerinin araştırılması, bunların belgelendirilmesi ve sertifikalandırma çalışmaları için gerekli görüşmelerini tamamlamıştır. Özellikle Organik Bitki Besleme Ürünümüz Sotrol için Almanya’da ki analiz raporlarının alınmasının ardından Fakultät Landbau und Landespflege der Hochschule für Technik und Wirtschaft Üniversitesi Yüksek Ticari Değer statüsünde görüş bildirmiştir.

OKBBÜ ve Organik Mineraller üretimi için hammadde ihtiyacımızın büyük çoğunluğunu yerel kaynaklardan sağlamaktayız. Bunu ihracat faaliyetlerimiz için bir avantaj olarak görüyor ve uzun vade de hammadde üretimi ya da kazanımı yönündeki bir atılımın sağlayacağı avantajları değerlendirme planları yapıyoruz.

OKBBÜ de Ar-Ge çalışmalarına çok önem veriyor ve yeni geliştirilecek ürünleri müşterilerimizin gereksinimleri doğrultusunda belirleyip bu alanda orta vadeli yeni yatırımlar yapmayı planlıyoruz.

Ege,  Akdeniz,  İç Anadolu,  Marmara, Güney Doğu Anadolu ve kısmen Doğu Anadolu bölgelerinde yapılan tarımsal faaliyetlerdeki yöresel özellikleri ve ayrıcalıkları (Toprak yapısı, Bitki hastalıkları, Üretici hataları, Geleneksel tarım yöntemleri, Çiftçinin geleceğine bakışı ve beklentisi, Bayi – Çiftçi İlişkileri, Bayi Bilgileri, Rakip ürünlerin satış oranları ve rakip firmaların aktiviteleri v.s.) hakkında çok detaylı bilgi ve tecrübelere sahip olan firmamız özellikle yurt içi satış stratejisini belirleme ve uygulamada üreticilerimize fevkalade destekleyici olmaktadır.